SMTP Error: Could not connect to SMTP host. Képzéseink - GEOMATECH
Élmény a tanulás
Széchenyi 2020

Képzéseink

Az ingyenes, akkreditált pedagógus továbbképzések célja, hogy az általános és középiskolákban tanító pedagógusokat megismertesse a projekt keretében létrehozott digitális tananyagegységekkel és a GEOMATECH keretrendszerben rejlő, az órai munkájukat és az otthoni felkészülésüket hatékonyan támogató, korszerű lehetőségekkel. A képzést elvégző pedagógusok képesek lesznek saját tanítási stílusukhoz és a diákok tanulási igényeihez illeszkedően a GeoGebra szoftvert önállóan használni; a GEOMATECH projekt keretében létrehozott digitális tartalmakat alkalmazni, saját képzési gyakorlatukba illeszteni, azokat személyre szabni és új interaktív tartalmakat létrehozni.

Képzéseink:

Az oktatási anyagokhoz a képzést követően is ingyenes online hozzáférést biztosítunk valamennyi érdeklődő számára!

A részvétel feltételei

Jelentkezés

Annak érdekében, hogy a GEOMATECH képzések az ország 800 iskolája közel 2500 pedagógusa számára feladatellátási helyre vonatkozóan arányosan hozzáférhetők legyenek, az ingyenesen igénybe vehető képzések valamennyi megyében iskolatípusra bontottan csak korlátozott számban állnak rendelkezésre. Emiatt a képzésen csak azoknak az iskoláknak a pedagógusai vehetnek részt, akik az iskolatípusuknak megfelelő, regisztrációs lapon keresztül a részvételi szándékukat az iskola igazgatója és az képzésre beíratandó pedagógusok aláírásával jelzik. Szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy a képzési helyek korlátozottsága miatt egy iskolából csak 3 fő számára tudjunk ingyenesen képzést biztosítani
    
A jelentkezés módja

1.    Töltse le az iskolatípusának megfelelő iskolai regisztrációs lapot!
2.    A kitöltött és az iskolaigazgató által is aláírt iskolai regisztrációs lapot, küldje vissza elektronikusan az iskola.regisztracio@geomatech.hu e-mail címre, valamint eredeti példányban a KIT Kft., Budapest 1590 Budapest, Pf. 230 címre. A borítékra írja rá: GEOMATECH iskolai regisztráció.
3.    Az iskolai regisztrációs kérelmet a képző intézmény befogadja és elbírálja.  
4.    A feladatellátási hely regisztrációs státuszára vonatkozóan az intézmény vezetője e-mailben értesítést kap.
5.    Amennyiben a feladatellátási hely regisztrációja a képző intézmény által elfogadásra kerül, az ezt igazoló elektronikus tájékoztatást az érintett pedagógusok megkapják.
6.    Az iskolai regisztráció elfogadása után a résztvevőket – előjelentkezőként – rögzítjük. Az adott megyében induló képzésekről, azok indulása előtt 21 nappal az érintett pedagógus(oka)t tájékoztatjuk, akinek ekkor lehetősége nyílik a konkrét tanfolyamra jelentkezni (tanfolyam indulási időpontja, oktatási napjai és helyszíne ekkor már adott) a www.kit.hu/geomatech oldalon.
7.    A regisztráció lezárásaként kérjük, hogy a képző honlapján (www.kit.hu/geomatech) megadott módon egyénileg is, elektronikusan regisztrálja magát!

A képzésre történő jelentkezés létszámának korlátozottsága miatt az intézményi és résztvevői regisztrációkat, annak beérkezése sorrendjében fogadjuk el. Amennyiben az ingyenesen rendelkezésre álló intézményi és résztvevői hely betelt, további regisztrációt csak várólistára áll módunkban elfogadni. Az iskola regisztrációs státuszára vonatkozóan a regisztráció beérkezését követően e-mailben értesítjük.

Az esetleges kimaradások és tanfolyami visszamondások miatt felszabaduló képzési helyeket 2015. február 28-án országosan összegezzük és ezt követően országosan osztjuk szét a képzési indikátorok teljesítésének függvényében.

Amennyiben további kérdése van, kollégáink készséggel állnak rendelkezésükre az alábbi telefonszámon: 06-20-5199-789