SMTP Error: Could not connect to SMTP host. Pilot kutatás - GEOMATECH
Élmény a tanulás
Széchenyi 2020

Pilot kutatás

A GEOMATECH Projekt keretében elindított kutatások célja, hogy a tanárok segítséget kapjanak az új módszerek oktatásban való meghonosítására. Az e kutatások keretében 2014 májusában elindított pilot tanítások célja, hogy két területen – matematika és természettudományok – a bevezetést megelőzően az elkészülő digitális tananyagegységek előzetes tesztelése, a tapasztalatok visszacsatolása, a fejlesztés korrekciója megtörténjen. Így egyszerre vesszük vizsgálat alá elkészült tananyagainkat és a projekt alapjait adó pedagógiai módszereket.

A programban részt vevő iskolákat a projekt felhívására jelentkező intézmények közül választottuk ki. Első alkalommal a XII. kerületi Budai Középiskolában, majd a XIV. kerületi Herman Ottó Általános Iskolában kerülhetett sor a teszttanításokra. A Budai Középiskolában egy nyelvi előkészítős 9. osztályban, a Herman Ottó Általános Iskolában pedig egy 7. osztályban voltak „GEOMATECH” órák, 25-25 fős létszámmal. Mindkét iskolában – a tanulók és oktatóik aktív közreműködésével – 2-2 tanórában próbálhattuk ki digitális tananyagaink tanórai gyakorlati felhasználását.

Mivel valós iskolai körülmények között ezen intézményeknek – az ott dolgozó pedagógusoknak és a kisdiákoknak – mutattuk be először elkészült tananyagainkat, ezért szakembereink számára három rendkívül izgalmas nap következett el. A teszttanítások során az adott intézmények oktatói oktattak, ezt megelőzően azonban már lázas készülődés zajlott: a GEOMATECH projekt szakemberei és a résztvevő tanárok együttesen hetekig készültek a tanórákra. A tanórák alatt megfigyeltük, hogyan alkalmazzák a tanárok az új típusú tananyagokat, illetve árgus szemmel vizsgáltuk a diákok reakcióit – ehhez egy filmet is készítettünk két óra menetéről. Végül a résztvevő diákokkal interjúkat is készítettünk, akik kitörő örömmel és lelkesedéssel fogadták a GeoGebra szoftverrel megtartott órákat.

Ősszel 45 tanár, mintegy 140 csoportban fogja folytatni a GEOMATECH Projekt hivatalos pilot tanításai, összesen 540 órában. A matematika próbatanítások Budapesten és Pest megyében koncentrálódnak – de tartunk órát pl. majd Siófokon, Nagymaroson és Seregélyesen is –, a természettudományos pilot tanítások pedig elsősorban Szegeden és a régióban zajlanak majd. Az órák célja, a tananyagok és az ezek bemutatására készülő keretrendszer tanítási körülmények között történő kipróbálása, természettudományos órák keretében ugyanakkor nem a fizikai kísérletek helyett, hanem azok kiegészítéseként fogjuk használni az elkészült tananyagainkat.

A vizsgálat egyik kiemelt célja az is, hogy szakembereink lássák, a gyakorló pedagógusok hogyan használják az IKT eszközöket a tanórákon.

Kíváncsian várjuk a kutatás visszajelzéseit, hogy a megszerzett tapasztalatok alapján továbbfejlesztett tananyagaink segítségével a diákok pozitív élményekkel gazdagodjanak a matematika és a természettudományos tantárgyak tanulása közben!