SMTP Error: Could not connect to SMTP host. Együttműködő partnereink - GEOMATECH
Élmény a tanulás
Széchenyi 2020

Együttműködő partnereink

A GEOMATECH Projekt részét képező, 60 kreditet adó akkreditált pedagógusképzés megvalósítására kiírt közbeszerzési eljárás 2014. augusztus 6-án véglegesen lezárult.
Az eljárás eredményeként a Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző Kft. és a 3L Tudásmenedzsment Kft. konzorciuma került ki nyertesen. A nyertes konzorcium feladata a pedagógusképzés teljes megszervezése, feltételeinek biztosítása, a résztvevők regisztrálása, képzés teljes körű lebonyolítása és dokumentálása.

Az alábbiakban röviden bemutatkoznak a konzorcium tagjai:

3 L Tudásmenedzsment Szolgáltató Kft.

A 3L Tudásmenedzsment Kft. Felnőttképzési Akkreditációs Testület által akkreditált felnőttképzési szolgáltató szervezet, mely 2007-ben alakult. 
Komplex szolgáltatási körével (felnőttképzés, szervezetfejlesztés, projektmenedzsment, pályázatírás, monitoring, disszemináció, tanácsadás) áll ügyfelei és parterei rendelkezésére. A szervezet célja egyrészt, hogy ügyfeleiket segítsék a pályázati rendszerekben való eligazodásban, valamint lehetőségeik feltérképezésében. Másrészt, hogy a továbbképzéseiken résztvevők igényeiknek megfelelő, valamint a munkaerőpiac igényeihez illeszkedő tudást biztosítsanak, és kompetenciáikat fejlesszék.
A 3L Tudásmenedzsment Szolgáltató Kft. munkatársai hiszik, hogy képzéseik és szolgáltatásaik segítséget nyújtanak Önnek munkatársai hozzáértésének fejlesztésében, cége versenyképességének megőrzésében, és növelésében.

Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző Kft.

A KIT Kft. 1991-ben alakult, akkreditált felnőttképző intézmény, a Felnőttképzési Vállalkozások Szövetségének Minősített Tagja. Többek közt államilag elismert szakképző tanfolyamok, akkreditált képzések, szakmai továbbképzések és nyelvi képzések szervezésével foglalkozó intézmény. A KIT Országos Szakképzési Hálózat - jogelődjeivel együtt - több mint 40 év tapasztalatával, az egész ország területére kiterjedő megyei képviseleti hálózatával, államilag elismert szakképesítést nyújtó, valamint céltanfolyami kínálatával, közreműködik a munkaerő-piaci képzési és átképzési igények kielégítésében. A képző és vizsgáztatói tevékenység mellett a KIT Kft. saját könyvkiadót működtet, mely a szakmai kompetenciák szem előtt tartásával, valamint az európai uniós követelményeknek megfelelően fejleszti ki szakkönyveit.

A GEOMATECH szakemberei hazai és nemzetközi szervezetekkel is együttműködnek a Projekt sikeres megvalósításának érdekében,  a következőkben ezen szervezetek bemutatását olvashatják:

GeoGebra

A GeoGebra a világ legjelentősebb, ingyenes, az Interneten szabadon hozzáférhető, több platformon futó dinamikus matematikai szoftvere, amely a matematika és társtudományaik oktatását hivatott segíteni minden korosztály számara az általános iskolaitól az egyetemi szintig. A szoftver számos jelentős díjat nyert Európában és az USA-ban is, többek között az európai és amerikai legjobb oktató szoftver díját és a The Tech Award díjakat.
A GEOMATECH projektben dolgozó hazai és nemzetközi szakemberek a Nemzeti alaptanterv elvárásainak is megfelelő digitális tananyagokat a GeoGebra segítségével jelenítik meg. Azonban GeoGebra nemcsak egy szoftver, amely az elvont matematikai és természettudományos feladatok láthatóvá tétele révén nyújt segítséget, hanem a pedagógusok ezreit világszerte tömörítő nemzetközi közösség is. Ennek a közösségnek az erejére és szakértelmére is támaszkodnak munkatársaink a GEOMATECH projekt megvalósításában, hiszen a linzi Nemzetközi GeoGebra Intézet is együttműködik a projekt módszertani megalapozásában, a jó gyakorlatok megosztásában és az eredmények terjesztésében.

Komplex Instrukciós Program
A Komplex Instrukciós Program olyan tanítási módszer, mely lehetővé teszi a tanárok számára a magas szintű csoportmunka szervezését olyan osztályokban, ahol a tanulók közötti tudásbeli különbség és kifejezőkészség tág határok között mozog. A Program a következők miatt alkalmas a heterogén tanulói csoport nevelésére:
• Az osztályon belüli státuszbeli problémák már az iskola kezdő szakaszában felismerhetőkké és kezelhetőkké válnak.
• A csoportfoglalkozások alatt a heterogén összetételű osztályokban a speciális instrukciós eljárás alkalmazásán keresztül lehetőség nyílik a tanulóknak az együttműködési normákra történő felkészítésére.
• Sokféle, eltérő képességet megmozgató tananyag alkalmazásával a felszín alatt megbúvó képességek kibontakoztatása.

CCITE

A CCITE (Cambridge Centre for Innovation in Technological Education)  egy olyan kezdeményezés, amely az Egyesült Királyság vezető gondolkodóit gyűjti össze az üzleti, vállalkozói, illetve akadémiai körökből azért, hogy a természettudományos, matematikai, informatikai és műszaki területeken folyó oktatás megreformálásához hozzájáruljanak. A Budapesti Metropolitan Egyetem valamint a CCITE  között létrejött nemzetközi együttműködési megállapodás keretében Dr. Tony Houghton, a szervezet oktatásfejlesztési igazgatója támogatja szakértelmével GEOMATECH projektet.

Erre a BKF és a GEOMATECH Projekt az alábbi személyeket jelölte ki:
Adrian Oldknow GeoMatech Visiting Professor in STEM Education
Tony Houghton GeoMatech Visiting Professor in STEM Education

ÉlményMűhely

Az ÉlményMűhely – Nemzetközi Mozgalom az Élményközpontú Matematika-oktatásért 2008-ban indult útjára a magyarországi Ars GEometrica művészet- és tudományközi találkozók nemzetközi elismertségnek örvendő tudósai, művészei és pedagógusai összefogásával. Céljuk megmutatni, hogy a matematika több is lehet mint szigorú tudomány. A matematika számukra a közös élmények, felismerések forrása, az örömteli alkotás eszköze. A tehetségpedagógia, valamint a matematikai és a művészeti oktatás jó gyakorlatainak a népszerűsítése terén kialakított koncepcióinkat arra az elgondolásra alapozzák, hogy a jövő felnőttjeinek új típusú készségekre, képességekre, tudásra lesz szükségük, amiknek a kifejlesztésére új típusú oktatási megközelítések alkalmazására is szükség van.